מטרה - ייעוץ עסקי נותנת פתרונות עבור בעלי עסקים המעוניינים לקדם את העסק שלהם ולהביא אותו להשגים חדשים. במקרים אלו, וכאשר קיימת שאיפה לשפר את תחומי פעילות העסק ורווחיותו, ניתן לפנות לייעוץ עסקי.

מהו ייעוץ עסקי

בעלי עסקים רבים בישראל חשים מעת לעת כי למרות השקעתם הגדולה, העסק אינו מממש את הפוטנציאל הטמון בו. לעיתים מדובר בקשיים ברורים הקשורים במצב הפיננסי או בהתנהלות העסקית, ולעיתים בהרגשה של דשדוש ועמידה במקום למרות המאמצים. במקרים אלו, וכאשר קיימת שאיפה לשפר את תחומי פעילות העסק ורווחיותו, ניתן לפנות לייעוץ עסקי.

על מהותו של הייעוץ העסקי

למעשה, ייעוץ עסקי הינו שם כולל למגוון רחב של תחומי ייעוץ, המתייחסים למישורים שונים של פעילות עסקית. זאת מאחר שקיימים סוגים שונים של עסקים וגם מספר גדול פעילויות ארגוניות, כגון פיתוח וייצור, עבודה מול ספקים ולקוחות, יחסים עם העובדים, מאזן תקציבי, גיוס אשראי והיבטי שיווק ומכירה.

בתוך כך, קיימים תחומי ייעוץ עסקי כלליים ומקיפים יחסית, כגון ייעוץ ארגוני, שיווקי ופיננסי, ומאידך תחומים ממוקדים יותר כמו אימון אישי ועסקי או ייעוץ המתמקד ברשת האינטרנט. יחד עם זאת, בהחלט קיימים קווי דמיון בין תחומי הייעוץ העסקי השונים. מדובר באדם או חברה חיצוניים לארגון שבאמתחתם מצויים ידע וכלים מקצועיים לדחיפת העסק בכיוון של ייעול והתנהלות נכונה.
היועץ עוסק בניתוח תחומי הארגון השונים, ולאור התוצאות מספק לבעליו תמונה והארות אודות צעדים נחוצים, טעויות שבוצעו, אפשרויות לשיפור, וכן ראייה כוללת ואחרת של מצב העסק.

מי צריך יעוץ עסקי

למעשה, כל עסק באשר הוא עשוי להפיק תועלת מרובה מייעוץ עסקי מקצועי ורציני.

זאת מאחר שניתוח מפורט של פעילות העסק, תמונה רחבה ונכונה, והנחיות לגבי שיפור והתייעלות מעניקים לעסקים מכל סוג וסדר גודל כלים חשובים להתייצבות וצמיחה. ואולם, אין בכך לומר שכל עסק זקוק תמיד לייעוץ עסקי.

על פי רוב מומלץ לפנות לקבלת שירותים אלו כאשר קיימים קשיי התנהלות, התלבטות מתמשכת או הרגשה של עמידה במקום. במקרה זה יוכל היועץ העסקי להעניק את ההנחיה אשר תצעיד את העסק קדימה, בין אם מדובר בארגון גדול הזקוק לשיפור ביחסי העבודה, ובין אם מדובר בחברה קטנה המצויה בקשיים תזרימיים.

מה יקבל העסק מהייעוץ

ראשית, חשוב להבין כי יעוץ עסקי לבדו אינו יכול להוביל לשיפור מיידי או לאורך זמן, ללא התגייסות ורצינות גם מצד בעלי העסק. לדוגמא, גם אם ניתן יעוץ שיווקי המוביל לבנייתה של תוכנית שיווקית מצוינת, לא יתקבלו התוצאות הרצויות מבחינת מכירות ורווחים בלי הטמעה ויישום של התוכנית לאורך זמן מצד מנהלי החברה.

יחד עם זאת, במידה שאכן קיים שיתוף פעולה מלא ורציני, בעלי העסק ועובדיו עשויים ליהנות מיתרונות משמעותיים בהתאם לתחום בו נערך הייעוץ. כלומר, השיפור יתבטא בתחומים אשר הוגדרו מראש כיעדים, כדוגמת השגת מימון זול ומתאים לעסק, הגדלת מידת הרווחיות, ייעול של מערך הייצור, בניית המערך השיווקי, או הרחבת הפעילות העסקית לתחומים חדשים. 

תחומים בתוך ייעוץ עסקי

יעוץ עסקי הינו אמצעי זמין עבור בעלי עסקים, חברות וארגונים המעוניינים לייעל את תפקוד העסק, לייצבו ולשפר את רמת הכנסותיו. מדובר בייעוץ המתאים לעסקים מכל סוג וסדר גודל, המצויים בתחילת דרכם או פועלים מזה זמן רב. באופן כללי, הייעוץ העסקי יספק בחינה מעמיקה של התנהלות העסק, יגדיר את מצבו, יעדיו ומטרותיו, ויבחן דרכי פעולה ריאליות למימושם.

יחד עם זאת, חשוב להבין כי יעוץ עסקי הינו תחום רחב היקף המורכב מתתי התמחויות שעוסקות בתחומי פעולה שונים של העסק. תחומי הפעולה העיקריים של יועצים עסקיים כוללים ייעוץ ארגוני, פיננסי ושיווקי. מעבר לכך, קיימים גם תחומי יעוץ יותר ממוקדים כמו יועץ עסקי באינטרנט, אימון עסקי ואימון אישי. לכן, בעת בחירת יועץ עסקי חשוב לברר כי הוא אכן בעל ידע וניסיון בתחומי הייעוץ הרלוונטיים לצרכי העסק המסוים.

מרכיביו של ייעוץ ארגוני

יעוץ ארגוני מושתת על שלושה תחומי התנהלות שונים, כאשר אופן הייעוץ משתנה בהתאם לשיטה הנבחרת:
 
התנהלות העסק - שיפור המבנה הארגוני של העסק והליכיו, בחירת ויישום אסטרטגיות שיווקיות ועסקיות, הגדרת יעדים ומטרות, והגדרות תפקידים בעסק.
 
הגורם האנושי בארגון - זהו תחום העוסק בין היתר בפסיכולוגיה ארגונית, הדרכת עובדים, מדעי ההתנהגות, אמצעים לתגמול עובדים, עבודה בצוותים, ניהול נכון, סינון ומיון כוח אדם, וביקורות ופיקוח על מלאכת העובדים בפועל.
 
התנהלות העסק עם גורמים חיצוניים - תחום זה בוחן ומכוון את אופן הצגת והתנהלות העסק מול גורמים חיצוניים לרבות לקוחות, ספקים, מתחרים, הציבור הרחב וציבור המשקיעים.
 

ייעוץ ארגוני לעסקים קטנים ובינוניים

חשוב להבין כי יעוץ ארגוני אינו נחלתם הבלעדית של עסקים גדולים, אלא מהווה כלי חשוב גם עבור עסקים קטנים ובינוניים.

הייעוץ מספק כלי בסיס לארגון נכון של יסודות העסק, אשר תורמים בהמשך לניהולו התקין. הארגון הנכון יסייע לבעלי עסקים לייעל את התנהלותם הארגונית ולהאציל סמכויות, וכך לנצל באופן אופטימאלי את משאבי העסק ולפנות זמן יקר ערך לביסוסו וקידומו.

ייעוץ פיננסי

יועץ פיננסי עוסק בכל הקשור להתנהלות הפיננסית של חברות וארגונים, תוך בחינת מאפייניו וצרכיו הספציפיים של כל עסק ומתן יעוץ פיננסי מותאם עבורו.
תפקידו כולל בין היתר:

•  בחינת פעילות עסקית פיננסית של העסק.
•  בחינת כדאיות ביצוען של עסקאות שונות בארגון בהתאם למצבו הפיננסי.
•  בחינת התנהלות חשבונאית של הארגון.
•  בדיקת וייעול מסגרות אשראי קיימות.
•  הכנת תוכנית עסקית פיננסית המפרטת את אופן התנהלות העסק לאורך תקופות עסקיות מוגדרות במשך השנה.
•  הכנת תוכנית שיקום פיננסי וליווי של יישומה והטמעתה בפועל.
•  הערכת שוויים של עסקים, ארגונים וחברות.
 

ייעוץ וליווי פיננסי שוטפים לעסקים

יעוץ פיננסי ניתן כשירות חד פעמי הבוחן את מצבו של הכללי של העסק ומספק פתרונות וכלים להטבתו. בנוסף, מתקיים גם ייעוץ פיננסי שוטף המלווה את העסק בכל עת באופן מסודר ובהתאם לצרכיו. הליווי השוטף מורכב מהתפקידים הבאים:

בחינת תפקוד פיננסי של העסק בהתאם ליעדי התוכנית העסקית שנערכה עבורו.

תמחור נכון של מוצרי ושירותי העסק בהתחשב בכל העלויות, ההוצאות וההכנסות של העסק, ובהתאם למצב השוק.

דוחות רווח והפסד - מעקב ופיקוח אחר דוחות רווח והפסד החודשיים של העסק, ובחינתם בהתאם ליעדים שהוגדרו מראש.

מערך גביית כספים מוקפד תוך עמידה ביעדי אשראי של לקוחות, וכן הקפדה על יעדי שיווק ומכירה של העסק.

מערך תשלומים מאורגן המבקר ומפקח על תשלומי התחייבויות לספקים, בנקים וגורמים מלווים אחרים.

מלאי עסק – ניהול מאורגן ומוסדר תוך שמירה על גודל מוגדר.

ייעוץ וייצוג החברה מול הבנקים - טיפול בעניינים שוטפים ומתן פתרונות כדאיים למצבים.
.

יעוץ פיננסי להתנהלות כלכלית מול הבנק

יעוץ פיננסי כולל צמצום מרבי של הוצאות אשראי ועמלות, וכן התאמת מסגרת האשראי הבנקאי לצרכיו של העסק:

צמצום מרבי של הוצאות האשראי נעשה על ידי בחירה בסוג אשראי נכון לעסק, בין אם כהלוואה או כחריגה ממסגרת קיימת. הבחירה נערכת לאחר סקר שוק וניהול מו"מ בין הבנקים השונים.
 
התאמת מסגרת אשראי מהבנק – כולל גיוס אשראי והתאמת מסגרת האשראי לצרכי ויכולות העסק.

צמצום עלויות עמלות - ניהול מו"מ מול הבנקים להוזלת העלויות של העמלות הנגבות מהארגון.

ייעוץ ארגוני

יעוץ ארגוני הינו הליך העוסק בחברות ובארגונים עצמם, באופן תפקודם והתנהלותם ושל האנשים העובדים בהם. מטרתו של יעוץ זה הינה לשפר את מצבו הנוכחי של הארגון  ברמה האנושית, הניהולית והעסקית.

מדובר בהליך המייצב ומחזק את מבנה העסק, משפר את תנאי וסביבת העבודה, וכן את יחסי העבודה עם ספקים, לקוחות וגורמים חיצוניים נוספים. הסיוע המקצועי משפר את ביצועי העסק והליכי המכירה שלו, ומסייע במיצובו ומינופו.

ייעוץ ארגוני לסביבת עבודה עכשווית

בעשור השני של שנות האלפיים נדרשים עסקים לפתח יכולות גמישות והסתגלות לתנאים חיצוניים ופנימיים משתנים.

המציאות הקיימת מחייבת את העסק לרכוש ארסנל כלים מקצועיים שיאפשרו לו להסתגל לשינויים תכופים, תוך שמירה על התנהלות מאורגנת, מוסדרת ובעלת רצף מתמשך.

הצרכים המשתנים כוללים את כל היבטיו של העסק, לרבות שינויים ניהוליים, טכנולוגיים, פיננסיים ואנושיים.

הכנת אסטרטגיה שיווקית לעסק

הכנת אסטרטגיה שיווקית מקצועית מתחילה בחקירה מעמיקה של העסק על מאפייניו והסביבה בה הוא פועל.  ההיכרות כוללת:

הגדרת של העסק, יעדיו והערך המוסף שלו, תוך בחינת יתרונות וחסרונותיו ונקודת החוזק והתורפה שלו.

היכרות עם ענף העסק על מצבו הכלכלי, קהל הלקוחות והמתחרים בשוק המיועד.

תוכנית שיווקית מעשית המבוססת על צרכי העסק ותקציבו, וממומשת תוך הקפדה על עמידה בלוחות זמנים ויעדים.

בחינת הצלחתה של האסטרטגיה השיווקית, תוך הסקת מסקנות והתאמה של התוכנית השיווקית למסקנות אלו.
 

יעוץ שיווקי לכל סוגי העסקים

כמו בתחומי יעוץ עסקי נוספים, גם הייעוץ השיווקי נועד לכל סוגי העסקים מכל קנה מידה ובכל תחום. זאת מכיוון שבשורה התחתונה יעוץ שיווקי מגדיל את מעגל לקוחות העסק ומכאן גם את מכירותיו - צורך בסיסי עבור כל עסק המעוניין להתבסס, להצליח ולגדול.

יחד עם זאת, קיימים הבדלים מהותיים באופן בניית ותכנון האסטרטגיה השיווקית לעסקים קטנים, בינוניים או גדולים. הבדלים אלו באים לידי ביטוי בתקציב המוגדר למטרות אלו, ובאמצעי השיווק הנדרשים לכל עסק.  

ייעוץ שיווקי

יעוץ שיווקי הינו תת תחום בתוך יעוץ ארגוני, העוסק בכל נושאי שיווק העסק באופן מותאם, חסכוני ומוצלח, עם מסגרת תקציב מוגדרת וברורה.
יועצי שיווק מכירים את השוק ונתוניו, ומספקים ללקוחותיהם ניתוח מדויק שלו תוך כדי זיהוי ואפיון המתחרים, בידול וייחוד העסק ומיתוגו. במילים אחרות, יועץ שיווק יתאים אסטרטגיה שיווקית בעלת יעדים ברורים ומוגדרים מראש. אסטרטגיה זו תגובה במערך שיווקי מלא המותאם לעסק והכולל כותבי תוכן, מעצבים, אנשי שיווק, מכירות ויחסי ציבור, חברות פרסום וספקים עבור מוצרי שיווק. מערך יתבסס על כלי שיווק עכשוויים כמו רשת האינטרנט ושיווק בסלולארי, ויוגדרו עבורו כללי פיקוח ומעקב ברורים ושוטפים.

הגדרת תקציב עבור יעוץ שיווקי

ייעוץ שיווקי נכון ומקצועי מגדיר במדויק אסטרטגיה המותאמת ספציפית ליכולותיו וצרכיו של כל עסק.

בתוך כך, היועץ ישקלל את כל נתוני העסק בהתחשב בעלויות הרווח התפעולי והגולמי שמעניק כל לקוח. ניתוח זה מאפשר לבחון את מידת הרווח הסופי עבור המוצר או השירות, ולזהות את תקציב השיווק הטוב ביותר עבור הארגון.

התקציב יגדיר את העלות והרווח על כל לקוח לאור פעולות השיווק המתוכננות, תוך בחינה שאכן הרווח גבוה מההוצאות הכרוכות בהליכי השיווק המבוצעים.
 

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

פרטי התקשרות:

טלפון:  08-6132654

מייל:  
info@businessguide.co.il

כתובת:  יורדי הסירה 8, אשדוד